Är Kratom Lagligt i Sverige? - En guide till lagar och regler

Kratom är en naturlig substans som härstammar från en trädart i Sydostasien. Det har använts i århundraden för sina lugnande och smärtstillande egenskaper, men det har också kontroverser kring sin potentiella skadlighet. Så är kratom lagligt i Sverige? Här är all information du behöver veta.

Enligt svensk forfattningssamling (SFS) 1999:58 är det förbjudet att producera, besitta och sälja vissa narkotikaklassade ämnen, inklusive kratom. Men enligt SFS 1992:1554 om kontroll av narkotika, kan polisen ta beslut om konfiskering och övervakning av narkotika, inklusive kratom, om det används för illegala aktiviteter.

SOU 2016:93 klassificerar kratom som en "ny psykoaktiv substans" och rekommenderar att den ska följas upp när det gäller säkerhet och hälsa. Detta innebär att regeringen fortfarande är osäker på katroms effekter och dess potentiella faror, men det är inte förbjudet att använda det för personligt bruk.

Sammantaget är det viktigt att känna till att kratom fortfarande är en kontroversiell substans i Sverige och reglerna runt det är fortfarande under utredning. För mer information, vänligen besök referenser nedan.

Alltså är Kratom (Mitragyna Speciosa) till viss del lagligt i Sverige, men en komponent i växten vid namn Mitragynin är förbjudet (narkotikaklassat). Detta leder till begränsningen att Kratom inte får förtäras, eftersom Mitragynin utvinns i kroppen vid förtäring. Men att använda Kratom som ingrediens för att göra rökelser eller kosmetika är helt lagligt.

För information om klassificeringen av nya psykoaktiva substanser, besök https://www.regeringen.se/4b02e7/contentassets/90c79a6e3edd415a9fbc3f73b1758fda/klassificering-av-nya-psykoaktiva-substanser-sou-2016_93.pdf.

Referenser: 

  1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-199958-om-forbud-mot-vissa_sfs-1999-58
  2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19921554-om-kontroll-av-narkotika_sfs-1992-1554
Tillbaka till blogg