Företagsinfo

Vår vision och strävan är att vara det självklara valet när det gäller allt inom tvåltillverkning.  Vi vet att marknaden kräver en förändring och vill vara den aktören som bidrar till den förändringen. I dagsläget säljs undermåttliga produkter av dålig kvalité till skyhöga priser och kunskapen om hur man ska hantera produkter för att bibehålla så mycket av kvalitén som möjligt är undermåttlig.    

Vi som tvålälskare och tvål entusiaster vill dela med oss av våra härliga produkter och vår kunskap. Vi vet att våra produkter är av bästa kvalité. När du som kund köper från oss kommer du märka skillnad då vi har marknadens bästa leverantörer som vi har kontinuerlig dialog med.  

Alla våra val, allt ifrån samarbetspartner till leverantörer och lagerhantering är noga utvald för att ge våra kunder de bästa tänkbara produkterna.

Våra värderingar:

- Ärlig kommunikation och ständig utveckling

Vår strävan ska alltid vara att ha en ärlig och transparent kommunikation med alla våra intressenter, från leverantörer till kunder.

Detta innebär att:

 • Ledarskapet är ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet.
 • Vi skall tillhandahålla korta leveranstider
 • Våra kunder skall uppleva att vi har kunnande, kompetens och hög servicegrad
 • Vi skall tillhandahålla hög tillförlitlighet i hela kedjan utan att ge avkall på effektivitet.
 • Vi skall använda oss av leverantörer med erkänd god kvalitet på produkter, råvaror och utrustning.
 • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i kvalitetsarbetet internt samt i krav ställandet på leverantörer.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som ett minimikrav.

- Ansvarstagande

Ansvarstagande ska genomsyra organisationen där vi tar ser över vilka resurser som används och hur de används för att ha en hållbar kedja som främjar miljö, hälsa och klimat samtidigt som vi tar ett socialt ansvar.

Dagens globala handel missgynnar ofta de allra fattigaste, Därför är det viktigt för oss att till exempel handla rättvisemärkt, t.ex. Fairtrade. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

 Detta gör vi genom att:

 • Välja leverantörer och samarbetspartners med miljöambition för att minska utsläpp till luft
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra tjänster i syfte att skydda miljön.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Våra värderingar är mer än bara ord på papper. De är en vital ingrediens i vårt system och fungerar som en inre kompass. Vi tror att verklig framgång bara kan uppnås om visionen delas och förankras hos våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Vår grundtanke är att värderingarna ska ena alla inom vår organisation och skapa en känsla av samhörighet. Vi är övertygade om att när alla drar åt samma håll, kan vi uppnå otroliga resultat tillsammans.

Företaget befinner sig i Stockholm, enligt följande adress.